• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
    hjelp

    {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

  1. Søknad vaksen
  2. Søknad barn

Søknad om tilskot til ferietur for funksjonshemma

Informasjon om ordninga

Det kan søkjast om tilskot til følgjepersonar på ferietur for personar med funksjonshemming som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk og personleg hjelp for å greie dagleglivets gjeremål etter Helse- og omsorgstenestelova § 3-1.

Søkjar skal som hovudregel dekka utgifter til eigen ferietur og forsikring. Det vert rekna ei eigenbetaling for følgjeperson ut i frå brukar si inntekt. Utgifter til reise og opphald for følgjeperson kan verte innvilga med inntil kr. 5000,-.

Det er i hovudsak søkjar si oppgåve å skaffe følgjeperson. Følgjeperson vert løna etter KS sine rettleiande satsar for avløning og døgngodtgjering for følgjepersonar på reise.

Det kan verte innvilga tilskot til ferietur på inntil 7 dagar per kalenderår.

Det er sett av ein pott til dette føremålet. Dersom mange søknader fører til at ein overstig potten og ikkje alle kan få tilskot, vil tilskot bli vurdert ut frå behov og når personen sist fekk slikt tilskot.

Spørsmål
Ved spørsmål kontakt pleie og omsorgstenesta i Øygarden kommune v/ sakshandsamar/vernepleiar Eva Bildøy Kronheim, tlf. 56 38 23 05.

Søknadsfrist: 1. juni.

Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet frå start til slutt. Nokon av felta er obligatoriske for utfylling, og desse er merka med stjerne (*).
Du kan anten navigere med å klikka på skjemastega, eller bruke Neste/Forrige nedst på skjemaet.

Hjelp

Du kan få hjelp undervegs i skjemaet ved å klikke på spørsmålsteiknet (?) i utfyllingsområdet. Du kan vere innaktiv i 10 minuttar.
Vennligst vent...

Loader

Kva synest du om skjemaet - Gje di tilbakemelding her.

Ansvarleg for skjemaet:

Kontakt Eva Kronheim Bildøy ved spørsmål
Tlf: 56382300
E-post:  eva.kronheim@oygarden.kommune.no

Opningstider: måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30

Denne sida bruker informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrer opplysningar i din nettlesar til statistikkformål og for å forbetre funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du ei oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytte denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane vert lagra i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stille inn din nettlesar til å ikkje akseptere lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar er regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.