• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
    hjelp

    {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling

Informasjon

Føresett som søkjar må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.
Vedtak om redusert foreldrebetaling kan ein få for eit barnehageår om gongen. Har du behov for reduksjon i betalingssats må du sende inn søknad for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekta i husstanden.

Utrekningsgrunnlag:
Utrekningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er hushaldninga si samla personinntekt og skattepliktige kapitalinntekt (sjå forklaring under). Bur eit barn fast hjå begge føresette, skal foreldrebetalinga vert rekna ut frå inntekta til den føresette som har same folkeregisteradresse som barnet. Det vil seie at utrekningsgrunnlaget er inntekta til føresett som søkjer og evt. ektefelle/sambuar/registrert partnar, sjølv om denne ikkje er føresett til barnet.

Dokumentasjon:
Dokumentasjonskrav for inntektsutrekning er siste års sjølvmeldinga frå siste år.
Dersom søkjar har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikkje står på den forhandsutfylte sjølvmeldinga er ein pliktig til å opplyse om disse, slik at inntektsgrunnlaget speglar den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekta. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved sal av eigedom og løsøre, leigeinntekter.
Skattefrie overføringar som barnebidrag, kontanstøtte, barnetrygd m.m skal ikkje vere med.
Det vert  ikkje gitt  reduksjon i foreldrebetalinga med tilbakeverkande kraft.

År
Det vert søkt om (ein eller begge) *
Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet frå start til slutt. Nokon av felta er obligatoriske for utfylling, og desse er merka med stjerne (*).
Du kan anten navigere med å klikka på skjemastega, eller bruke Neste/Forrige nedst på skjemaet.

Hjelp

Du kan få hjelp undervegs i skjemaet ved å klikke på spørsmålsteiknet (?) i utfyllingsområdet. Du kan vere innaktiv i 10 minuttar.
Vennligst vent...

Loader

Kva synest du om skjemaet - Gje di tilbakemelding her.

Ansvarleg for skjemaet:

Kontakt servicetorget for hjelp til utfylling:
Tlf: 56382000
E-post:  servicetorget@oygarden.kommune.no

Opningstider: måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30

Denne sida bruker informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrer opplysningar i din nettlesar til statistikkformål og for å forbetre funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du ei oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytte denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane vert lagra i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stille inn din nettlesar til å ikkje akseptere lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar er regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.