• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
    hjelp

    {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Personopplysningar

Før du oppgjer personopplysningar må du samtykkje i personvernerklæringa.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialogar fra ACOS AS

Definisjonar (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning: opplysningar og vurderinger som kan knyttast til ein enkeltperson
Behandlingsansvarleg: den som bestemmer føremålet med behandlinga av personopplysningar og kva for hjelpemidlar som skal brukast (Øygarden kommune)
Databehandlar: den som behandlar personopplysningar på vegne av den behandlingsansvarlege

Denne erklæringa redegjer for korleis personvernet vert ivaretatt av ACOS AS som databehandlar av personopplysningar. ACOS ønskjer å sikra at du som brukar av tenestene skal føle deg trygg på at gjeldande lovar og reglar vert følgt og at datatryggleiken er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til eikvar tid dokumenterast etter gjeldende lovføresegn. ACOS AS er berre databehandlar av personopplysningane, medan det er mottakande instans (Øygarden kommune) som er eigar av dataene og behandlingsansvarleg. Eiegarforholdet vert regulert av ein eigen databehandlaravtale.

Formålet med behandlinga av personopplysningar

Opplysningar som du fyller inn vert oversendt til behandlingsansvarleg. Opplysningane gjer behandlingsansvarleg i stand til å utføre sin saksbehandling av henvendinga di. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa følgjer avgjerda i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingslova) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.

Personopplysningar

Dersom du føler at ditt personvern er sikra ved denne erklæringa, samtykker du til lagring ved oppretting av din brukarprofil. Samtykket vert gjeven som godkjenning av våre retningsliner for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysningar

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllinga av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på vår server, og vil ikkje vere tilgjengeleg for mottakar, som er kommunar og fylkeskommunar, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har vald innsending, har du samstundes samtykka i at mottakar kan motta opplysningane. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg, vert innhaldet sletta frå databehandlar sin server (seinast innan tre døgn). Vel du å avbryte utfyllinga for å hente den opp igjen seinare vil opplysningane berre vere tilgjengeleg i 72 timar før dei blir sletta. Utvalde skjema er mogeleg å langtidslagre på serveren til leverandør (ACOS AS). Nøkkelopplysningar fra desse søknadane vil automatisk hentast opp når du startar ein ny søknadsprosess. For langtidslagring gjeld ein utvida personvernerklæring. Du vil bli tilbydt å langtidslagre dei innsende skjemaene det er mogeleg å lagre.

Dersom du vel å ikkje logge deg på, vil innsende søknadsdata slettast frå databehandler sin server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg (seinast innan tre døgn). Databehandlar vil berre behalde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsending, referansenummer, og opplysning om mottakar).

Sikker linje

Alle opplysningar som vert overført mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løysinga tilsvarar tryggleiken som er brukt i nettbankane. Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysningar Du kan når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjer du ved å rette ein henvendelse til postmottak@oygarden.kommune.no. Dersom du finner opplysningane unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukerprofil i løysinga, kan du sjølv foreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter same lov § 27 og § 28.

Unnlate samtykkje

Dersom du ikkje samtykkjer i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikkje kunne nytte sjølvbeteningsportalen – ACOS Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjema. Du må då vende deg til organisasjonen på anna måte.

Aldersgrense

Du stadfestar at du er over 18 år.

Henvendingar

Dersom du har spørsmål vedrørande personvernerklæringa, kan du kontakte:

Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong
Sentralbord: 56 38 20 00
Faks: 56 38 22 31

E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Denne sida bruker informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrer opplysningar i din nettlesar til statistikkformål og for å forbetre funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du ei oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytte denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane vert lagra i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stille inn din nettlesar til å ikkje akseptere lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar er regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.