Politikk og val

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen. I Øygarden er 6 politiske parti representert i kommunestyret og det er 23 medlemer. Kommunestyret har møte om lag 8 gongar i året.

Snarvegar: Val 2019 - Lokaldemokrati - Regjeringa sin valportal - Politikk

Logo - Klikk for stort bilete

Lenker til partia i Øygarden sine heimesider:

Lokal informasjon finn du under Politikk. Her kan du mellom anna lese sakene som har vore oppe til politisk handsaming (møtekalender) og kven som er medlem i dei ulike politiske utvala.

Val 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til ein kommune. Val 2019 vert difor kommunestyreval for den nye kommunen. Det nye kommunenamnet vert Øygarden.
Informasjon om val 2019

Valresultat

Sjå valresultatet for Øygarden kommune - Stortingsvalet 2017
Sjå valresultatet for Øygarden kommune - Kommunevalet 2015
Sjå valresultatet for Øygarden kommune - Stortingsvalet 2013
Sjå valresultatet for Øygarden kommune - Kommunevalet 2011
Sjå valresultatet for Øygarden kommune - Stortingsvalet 2009 

Nasjonal informasjon om val finn du på Regjeringa sin valportal.

Ordførar Her finn du kontaktinformasjon til ordføraren.
Ordførar
NamnTelefonE-post
Børge Haugetun (TVØ)56385405 / 950 73753E-post
Valkoordinator Her finn du kontaktinformasjon for valkoordinatoren
Valkoordinator
NamnTelefonE-post
Jarle Kåre Oen56 38 54 04 / 20 00E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 20.03.2019
Fann du det du leita etter?
Børge Haugetun

Børge Haugetun

Ordførar
E-post :  
 

 

Teneste (1)