Ordførar og varaordførar

Børge Haugetun.png - Klikk for stort bilete Ordførar

Børge Haugetun (f.1981) er ordførar i Øygarden og vart vald inn frå ny kommunestyreperiode i 2015. Han har hatt fast plass i kommunestyret sidan 2003 og er inne i sin 4. periode (heile tida for TVØ).

Han er oppvaksen i Øygarden og busett på Rong.

E-post: ordforar@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 38 54 05 / 950 73753

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Slik kan du kontakta ordførarenAtle Dåvøy.png - Klikk for stort bilete Varaordførar:

Atle Dåvøy (f. 1967) (Krf) er varaordførar og vart vald inn ny frå kommunestyreperiode i 2015.
E-post:  AD@blomsea.no
Telefon: 930 16 790

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 02.10.2018
Fann du det du leita etter?