Vil du vera valmedarbeidar på valdagen

Vi treng fleire samfunnsengasjerte, positive og nøyaktige personar i Øygarden kommune til å delta i valgjennomføringa på valdagen for kommunestyre og fylkestingsvalet 2023.

Ill. Valgdirektoratet - Klikk for stort bileteIll. Valgdirektoratet

Vallova stiller strenge krav til at det vert levert korrekt valresultat. Difor vert det og stilt krav til den som skal jobbe som valmedarbeidar.

Kven ser vi etter?

 • Du må være fylt 18 år.
 • Du kan ikkje vere listekandidat ved kommunestyre eller fylkestingvalet 2023
 • Du må vere serviceinnstilt, nøyaktig og ha god kunnskap om bruk av elektronisk verktøy (PC og Smart telefon)
 • Du må ha god helse og arbeidskapasitet, og kunne vere aktiv store deler av dagen
 • Du må kunne rettleie veljarar og vere fleksibel ved jobbrotasjon
 • Du må ha tatt i bruk MinID eller BankID, og være kjent med bruken av dette for pålogging til det valadministrative systemet
 • Du må kunne delta på obligatorisk 3 timars opplæring i august
 • Du treng ikkje vere busett i Øygarden kommune

Når skjer valet?

Valet går føre seg i 13 ulike vallokale måndag 11. september. Vallokala er opne for veljarane frå kl. 09.00 til kl. 21.00. Arbeidstida i vallokalet vert frå kl. 08.00 og til normalt om lag kl. 23.00.

Arbeidsdagen for valmedarbeidarane kan verta delt inn i to skift, men det er opp til leiar i stemmestyret å organisere arbeidet i vallokalet.

Arbeidsoppgåver

 • Ta i mot og rettleie veljarar
 • Kontrollere legitimasjon
 • Søkje opp veljarane i elektronisk manntal og krysse av for avlevert stemmesetel
 • Stemple stemmesetlane
 • Sikre at veljarane legg setlane riktig i urnene
 • Telje stemmesetlar når stemmegivinga er ferdig kl. 21.00
 • Også andre oppgåver kan verta lagt til valmedarbeidarane på valdagen

Vallokale i Øygarden kommune

Vallokale i Øygarden kommune
Krins Vallokale
01 Stranda Stranda skule/Strandahallen
02 Spildepollen Spildepollen skule
03 Skogsvåg Sundhallen
04 Skålevik Skålevik skule
05 Ulveset Ulveset skule
06 Kolltveit Bildøyhallen
07 Bjorøy/Tyssøy Bjorøy skule
08 Brattholmen Brattholmen skule
09 Hjelteryggen Hjelteryggen skule
10 Foldnes Foldnes skule
11 Ågotnes Ågotneshallen
12 Rong Hjeltefjorden Arena
13 Tjeldstø Tjeldstø skule

I søknadsskjemaet kan du krysse av for kva lokale du vil føretrekkje å arbeide i eller om du er fleksibel og kan arbeide i kva som helst av dei 13 lokala. I nokon av vallokala har vi allereie godt med folk, medan vi på andre manglar ein del.

Du vil og få spørsmål om du har høve til å arbeide heile valdagen (frå kl. 08.00 - ca. 23.00) eller om du ønskjer å arbeide halv dag.

Søknadsskjema

Søk om å bli valmedarbeidar i Øygarden

Søknadsfrist er snarast og innan 1. juni.

Organisering og betaling

Kvar krins/vallokale har eit røystestyre på tre personar; leiar, nestleiar og medlem. Desse har det formelle ansvaret og administrerer røystegjevinga i vallokalet. Dei andre i vallokalet er valmedarbeidarar.

Alle som deltek vert godtgjort for arbeidet på valdagen og for den obligatoriske opplæringa.

Satsane er

 • Medlemer i røystestyra og andre valmedarbeidarar: kr. 225,- pr time
 • Leiar i røystestyret får eit funksjonstillegg på: kr. 750 pr dag
 • For å delta på 3-4 timars obligatorisk opplæring: kr. 500
 • For å delta i klargjering av vallokale før valdagen: kr. 500.

Satsane er med forbehold om godkjenning i valstyret.

Obligatorisk opplæring

Alle må møte på opplæring i regelverk, rutiner og datasystem. Det vert sett fleire opplæringsdatoar på ettermiddag i slutten av august.