Valportalen - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Valportalen

Her får du informasjon om stortings- og sametingsvalet 2021. I år er valdagen måndag 13. september. Du kan førehandsstemme frå 10. august til 10. september.

Hugs å halde avstand og ha god handhygiene når du røystar, og ikkje dra til røystelokalet dersom du er sjuk.