Aktuell informasjon

Val 2021

Stortingsvalet for 2021 var mandag 13. september.

Valprotokoll

Sjå valprotokoll (PDF, 7 MB) for Øygarden kommune. 

Godkjent av valstyret i Øygarden kommune 14. september 2021.

Valdeltaking

Sjå oversikt over valdeltaking (PDF, 6 kB) i Øygarden kommune.

Denne oversikta viser kor mange som har stemmerett, kor mange som har førehandsstemt eller stemt på valdagen i kvar krins.

Tabellen viser kor mange som har stemt av dei som høyrer til i ein bestemt valkrins, men ikkje kor dei stemte. Fordi ein veljar kan stemme i alle vallokale får ein ikkje oversikt over partifordeling for dei som høyrer til i krinsen.

Tal mottatte førehandsstemmer 2021

Her kan du sjå kor mange som stemte i perioden 10. august til og med 10. september (PDF, 4 kB)

På sida med valresultat og statistikk kan du lage ei fane for 2021 under stortingsval – og resten som ved tidlegare val.

Valresultat

valgresultat.no finn du resultat etter opptelling av stemmer til stortingsvalet 2021 i Øygarden kommune.