Kommunestyret

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styringsorgan. Oversikt over kommunestyret sitt ansvarsfelt finn du i kommunen sitt delegeringsreglement, punkt 2.

Øygarden kommune har 45 representantar i kommunestyret.

Her finn du oversikt over møte i kommunestyret, sakspapir, ordførar og representantar med kontaktinformasjon