Formannskapet

Formannskapet er kommunen sitt nest øvste styringsorgan. Formannskapet førebur saker for kommunestyret og har mynde til å fatte vedtak i mindre saker og i særskilde hastesaker.

Oversikt over formannskapet sitt ansvarsfelt finn du i kommunen sitt delegeringsreglement, punkt 3.  Formannskapet er økonomiutval og er også tillagt ansvarsområdet som klagenemnd i Øygarden kommune.

Formannskapet har 11 medlemmer.

Her finn du oversikt over møte i formannskapet, sakspapir, ordførar og representantar med kontaktinformasjon