Valnemnda

Valnemnda gjer innstilling i saker om val, der avgjersla om valet ligg til kommunestyret.

Valnemnda har 6 medlemmer.

Her finn du oversikt over møte, sakspapir, og representantar i valnemnda