Politisk arbeidsutval

Politisk arbeidsutval (PAU) er eit forum for samordning av saksgangen for politiske saker som er aktuelle for behandling. PAU kan ikkje sjølve fatte politiske vedtak.

Her finn du oversikt over møte i PAU, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon