Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet (ADMU) er kommunen sitt partsamansette utval for handsaming av fellessaker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Ansvarsområdet likestilling er dessutan lagt til administasjonsutvalet.

Det er 10 medlemmer i ADMU der 6 er politisk valde, medan 4 er frå arbeidstakarorganisasjonane.

Her finn du oversikt over møte i ADMU, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon