Forskrift godtgjersle

Forskrifta skal sikre folkevalde godtgjersle for arbeidsinnsatsen, erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt kompensasjon for utgifter knytt til tillitsvervet. Forskrifta regulerer også rett til ettergodtgjersle og rett til permisjon for folkevalde som har vervet som si hovudverksemd.

På Lovdata.no finn du Forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og verferdsgode i Øygarden kommune.