Budsjett og økonomiplan - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Budsjett og økonomiplan

Her finn du budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024.


Kommunedirektør Rune Lid har no presentert framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Her er framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Her er framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)