Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Budsjett og økonomiplan

Framlegg til budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025

Den 4. november presenterte kommunedirektøren framlegget til budsjett og økonomiplan. Endeleg vedtak vert gjort i kommunestyret 16. desember.

Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Øygarden kommunestyre vedtok budsjettet for Øygarden kommune for budsjettåret 2021 og økonomiplanen 2021-2024 i kommunestyremøte 17.12.2020. 

Digitalt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Her er framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (for utskrift) (PDF, 2 MB)

Kvartalsrapportar