Aktuell informasjon

Språkbruksplan

Språkbruksplan for Øygarden kommune. Vedteken av kommunestyret 21.11.2019.

Last ned Språkbruksplanen (visnigsfil) (PDF, 3 MB)
Last ned Språkbruksplanen (trykkefil, for utskrift) (PDF, 3 MB)

Språkbruksplakat

Last ned språkbruksplakat  (PDF, 865 kB)