Kommuneapp/push varslar

Med Civis appen til Øygarden kommune kan du få kunngjeringar og aktuelle saker direkte til mobilen/nettbrettet ditt. Appen er gratis, og du vel sjølv kor mange kategoriar du vil abonnera på.

Ny innbyggjar-app for Øygarden kommune - Klikk for stort bilete

I denne appen har vi kategorisert tenester i kommunen. Finn interesseområda dine og legg dei til som "Favorittar". Du vel sjølv kva, og kor mange kategoriar du ønskjer å følgja med på.

Når vi legg ut ei kunngjering eller aktueltsak i ein av kategoriane du har lagt til som favoritt, vil du få eit varsel på mobilen din eller nettbrettet ditt.

Sjølvbetjening

Appen har også ein eigen del med "Sjølvbetjening". Der finn du funksjonar som kan vera nyttige å ha for handa. Der kan du rapportere om feil eller manglar, sjå ledige stillingar og finna informasjon om borgarleg vigsel, skulerute, informasjon om legevakt m.m.

Last ned Civis i Google Play | Last ned Civis i App Store

Vi har vald å setja kategoriane "Øygarden kommune informerer" og "Beredskap og krisevarsling" som obligatorisk favoritt for alle brukarar for å sikra at viktig informasjon når fram.