Forbod mot energidrikk

Frå og med 11.09.20 er det ikkje lov med energidrikk og andre koffeinhaldige drikkar for elevane på skulen. 

Øygarden ungdomsskule - Klikk for stort bilete Jonas Stenehjem

 

Vi ber om at føresette sørgjer for at elevane ikkje tek dette med seg på skulen. Eventuelt brot på denne regelen vil medføre inndragning av energidrikk/koffeinhaldig drikk og heimen vil bli kontakta. 

Sak om energidrikk/koffeinhaldig drikk skal opp i SU 24. september.