For elevar som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreik

Elevar som ikkje kjem seg til skulen på grunn av busstreik, skal så langt det lar seg gjere arbeide med oppgåver som ligg i sine Classroom (på lik linje med dei som er på skulen). Periodeplanen som ein finn på nettsida er styrande. Det er og mogeleg å følgje med i Google Chat for dei klassane som brukar det.

Klikk for stort bilete Jonas Stenehjem

Ta kontakt med kontaktlærar om det er noko de lurar på.