Styret og møteplan

Øygarden kommunestyre har vald fire faste medlemer og fire varamedlem (numeriske) til styret for Øygarden brann og redning KF. I tillegg har dei tilsette vald eitt fast medlem og eitt varamedlem. Styreleiar er Per Rune Eikeseth.

Møter og representantar i styret

Her finn du møteplan og oversikt over medlemer og varamedlemer