Representantskapet (ØBR IKS)

Representantskapet var Øygarden brann og redning IKS sitt øvste organ. Det bestod av  to representantar frå kvar av dei tre tidlegare eigarkommuneane; Fjell, Sund og Øygarden(gml.). Når ØBR no er endra til eit kommunalt føretak er brann- og redningstenesta direkte underlagt kommunestyret i Nye Øygarden kommune. 

Dersom nokon ønskjer informasjon om representantskapet for ØBR IKS, kan ein vende seg til brann- og redningssjef Bjørn Olav Paulsen. E-post bop@oybr.no

Møteprotokoll