Nye mannskapsbilar og tankbilar

Øygarden brann og redning KF kan med stolthet meddele at me no har fått sett i drift to nye mannskapsbilar og to nye tankbilar. Ein av kvar bil er stasjonert i Dalsneset stasjon og Skogsskiftet stasjon.

Gammal og ny Ø.2.1 utanfor Skogsskiftet stasjon. - Klikk for stort bileteGammal og ny Ø.2.1 utanfor Skogsskiftet stasjon. 

Alt av utstyr som skal vere med i kjøretøya er no montert inn i bilane, og dei er begge operative i respektive stasjonar.

I løpet av den siste månaden har Dalsneset og Skogsskiftet stasjonar fått kvar sin nye tankbil og kvar sin nye mannskapsbil. Kjøretøya våre skal sikre at me får utstyr og personell fram på ein sikker og god måte, og med disse 4 nye bilane skal grunnlaget for ein god framkomst vera tilstades!

Me er svært takksame for bilane, og vil over nyttår kome tilbake med meir informasjon om og bilder av bilane.


Tekst: Nils Anders Mæland, leiar beredskapsavdeling/varabrannsjef

Fotogalleri

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete