Ny varabrannsjef

Leiar for førebyggjande avdeling, Ove Geir Stusdal, er med verknad for 29. januar 2024 tildelt funksjon som varabrannsjef.

Ove Geir har vore avdelingsleiar, og arbeidd i brann- og redningstenesta, sidan 2008.

Brann- og redningssjefen set pris på at Ove Geir har teke på seg funksjon, som brann- og redningssjefen sin stedfortredar.