Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune. Du finn forskrifta her  (PDF, 305 kB)