Bålbrenning i forbodssona

Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde strok. Dette gjeld også i nokre hyttefelt, slik som t.d. nordre Bildøy. Forskrifta er heimla i forureiningslova.

Bebyggelse nær sjø - Klikk for stort bilete

 

Sjekk lokal forskrift om open brenning, før du set fyr!