Vest-Norges Brusselkontor

Vest-Norges Brusselkontor er eit av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret har som visjon å vere eit effektivt, lett tilgjengeleg, kjent og nyttig reiskap til å fremme Foreningen Vest-Norges Brusselkontor sine interesser og å markere Vest-Norge som ein region med felles økonomiske og kulturelle band. Øygarden kommune er medlem her.

 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.03.2016

Hovudoppgåver:

* Synleggjere regionen som samarbeidspartnar for andre europeiske regionar
* Vere lyttepost/open dør mot institusjonane i EU/EØS
* Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særleg interesse for Vest-Noreg
* Identifisere EU/EØS-program/prosjekt av interesse for Vest-Noreg
 

Målgrupper:

* Offentleg sektor
* Næringsliv
* Forskning og utvikling
* Kultur

Vest-Norges Brusselkontor si eige heimeside.

Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)