HOG Energi

HOG Energi fremjer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i regionen gjennom alliansebygging og prosjektutvikling i samspel med styresmakter, industri og FoU.

Visjon: "Hordaland skal vere ein leiande energiregion i Europa".

Logo - Klikk for stort bilete

HOG Energi skal saman med andre vere ein pådrivar og tilrettelegger for utnytting av naturressursane på sokkelen til verdiskapning i Hordaland. Mellom anna har dei over lang tid arbeida med å ta i bruk naturgass i Hordaland, med utgangspunkt i naturgassanlegga på Kollsnes.

HOG Energi si eiga heimeside.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.03.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)