Gode sirklar

Gjennom Gode Sirklar AS går Sund, Fjell og Øygarden opp nye vegar for å tilføra regionen forskingsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå til næringsutvikling, nyskaping og utvikling av eksisterande verksemder.

Logo - Klikk for stort bilete

Kommunane eig og legg rammene, mens SINTEF har ansvar for utvikling og drift av selskapet gjennom ei partnarskapsavtale og ressursar frå kommunane. SINTEF tilfører selskapet forskningsbasert kompetanse frå eigen verksemd og andre kompetansemiljø.

Verksemda er karakterisert av initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekt der også tredjepartar bidrar med finansiering.
Utdannings- og forskingsinstitusjonar skal bli betre tilgjengeleg for næringsliv og samfunn regionalt.

Gode sirklar si eiga heimeside.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.03.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)