NAV Øygarden

Nav Øygarden held til på Rong senter i 2. høgda. Nav Øygarden er det nye arbeids- og velferdskontoret i kommunen som gjev informasjon og yter tenester som tidlegare vart ytt frå Nav Øygarden, Trygd/Trygdekontoret, Nav Øygarden - Arbeid/Aetat og Sosialtenesta (sosial- og tiltakstenesta) i Øygarden kommune.

Nav Øygarden arbeider heilskapleg med enkeltmenneske, næringsliv og organisasjonar ut frå ei målsetting om å bistå enkeltpersonar og få fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

Nav Øygarden yter tenester etter lov om folketrygd, lov om arbeidsmarknadstiltak og lov om sosiale tenester. 

Nav Øygarden koordinerer hjelpetiltak saman med offentlege, privat og frivillige samarbeidspartar. Brukarane våre er både enkeltbrukarar og næringsliv. 


Tenester frå Nav Øygarden:

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.05.2017
Fann du det du leita etter?

Vidar Sangolt

Einingsleiar NAV
E-post :  
 

 

Artikkel (1)