Kommunale telefonar/kontaktinformasjon

Du kan kome innom på Øygarden rådhus, ringe på tlf. nr 56 38 20 00 eller sende
e-post til postmottak@Øygarden.kommune.no for å ta kontakt med oss. 

Under finn du telefonliste til einingar/avdelingar.

 Strategisk nivå:

 
 Servicetorget
 
 56 38 20 00
 IT-avdelinga
 
 56 38 53 02

 Personalavdelinga

 56 38 20 00

 Økonomiavdelinga

 56 38 20 00

   

 Oppvekst og kulturområdet:

 

 Biblioteket

 56 38 22 20

 Blomvåg skule

 56 38 24 50

 Breivik barnehage

 481 28 144

 Frivilligsentralen

 56 38 54 15

 Kulturkontoret

 56 38 54 14

 Rong skule

 56 38 50 20

 Terna barnehage

 56 38 25 60

 Tjeldstø skule
 
 56 38 55 00

 Tjeldstø barnehage

 959 98 208

 Toftøy skule

 56 38 25 70

 Vaksenopplæringa

 56 38 26 18 /992 16103

 Øygarden ungdomsskule

 56 38 77 25

   

 Familiens Hus:

 

 Barnevernet

 56 38 54 50

 Helsestasjon

 56 38 54 57

 Jordmor

 56 38 54 60

 PPT

 56 38 54 45

 Psykisk helse

 56 38 54 43

 Familiesenter

 56 38 54 40

 Frisklivssentralen  56 38 54 41
   

Teknisk område:

 Telefon:

Teknisk plan og forvaltning

 56 38 20 00

Teknisk drift og service

 56 38 20 00

   

Omsorg trygd og sosiale tenester:

 

 Fysioterapi og Ergoterapi

 56 38 23 00

 Heimetenesta

 56 38 23 00/56 38 23 94

 Helsestasjon

 56 38 54 57 / 56 38 54 61

 Jordmor

 56 38 54 60

 Legetenesta

 56 38 21 10

 Legevakta (øyeblikkeleg hjelp)
 
 116 117

 Rehabilitering

 56 38 23 00/56 38 23 94

 Tednebakkane omsorgssenter

 56 38 23 00/56 38 23 94

 Ternholmsenteret

 56 38 51 50

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.11.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)