Vedteken detaljregulering - Ulvøy næringsområde

Kommunestyret vedtok i møte 24.04.2019, sak 020/19, detaljregulering for Ulvøy næringsområde, planID: 20140003.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Dokument i saka

Dei vedtekne plankarta, føresegn, planskildring og vedtak finn du her.
 

Eventuelle klagar

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 05. juni 2019.

Plankart for Ulvøy næringsområde, datert 29.01.19 - Klikk for stort biletePlankart for Ulvøy næringsområde, datert 29.01.19

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 08.05.2019
Fann du det du leita etter?