Oppdatert høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Ulvøy næringsområde

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Ulvøy næringsområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling 10.april 2018 , sak 037/18.

OPPDATERT: Nytt vedlegg 1 med oppdatert illustrasjonsplan, terrengsnitt og 3d er no tilgjengeleg som annonsert i høyringsskriv.

Planområdet omfattar området som er vist på kartutsnittet. Formålet med planarbeidet er vidareutvikling og utviding av eksisterande næring. Planlagde reguleringsformål er næring, LNF, kombinert bebyggelse og anlegg, kombinert kontor og industri, kombinert industri og lager og småbåthamn.

Reguleringa er ei realisering av næringsområde planlagt i kommuneplan for Øygarden kommune i 2014. Hovudintensjonen i planframlegget er i tråd med kommuneplanen.

Planen i målestokk 1:1000.

Oversikt over saksdokumenta

Saksframlegg (PDF, 579 kB)
Reguleringsføresegner (PDF, 190 kB)
Plankart 1 av 3 (PDF, 905 kB)
Plankart 2 av 3 (PDF, 710 kB)
Plankart 3 av 3 (PDF, 276 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
Vedlegg 1 - Nytt vedlegg med oppdatert illustrasjonsplan, terrengsnitt og 3d er her tilgjengeleg som annonsert i høyringsskriv (PDF, 18 MB)
Vedlegg 2 - Tverrprofilar (PDF, 706 kB)
Vedlegg 3 - Plan og lengdeprofilar (PDF, 20 MB)
Vedlegg 4 - Kryss fv (PDF, 742 kB)
Vedlegg 5 - Kulturhistoriske registreringar (PDF, 13 MB)
Vedlegg 6 - Arealtabell (PDF, 196 kB)

Merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Øygarden kommune på ein av desse måtane:

Elektronisk skjema for høyringsfråsegn
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Brev: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Merknadsfrist er satt til 15.09.2018.

Vurdering av innkomne merknader ved oppstart: Sjå saksframlegg.

Saksbehandlar Sven Selås Kallevik svarer gjerne på spørsmål.
E-post: svekal@oygarden.kommune.no
Tlf: 56 38 53 60

Plankart 1 av 3 - næring - Klikk for stort biletePlankart 1 av 3 - næring

 

Plankart 2 av 3 vegkryss - Klikk for stort biletePlankart 2 av 3 vegkryss

Plankart 3 av 3 - under bru - Klikk for stort biletePlankart 3 av 3 - under bru

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 18.03.2019
Fann du det du leita etter?