Kunngjering vedteken trafikksikringsplan 2019-2022

Øygarden kommunestyre har slutthandsama rullert «Trafikksikringsplan 2019-2022» i møte 24.april 2019. Dette er ein kommunedelplan utarbeida etter reglane i plan- og bygningslova, jamfør § 11-1(PBL). Tillyste høyringsrundar vart gjennomført. Planarbeidet er avslutta og planen vert med dette kunngjort, jamfør § 11-15 i PBL.

Vedteken trafikksikringsplan (PDF, 11 MB)


Spørsmål til innhaldet i planen kan rettast til postmottak@oygarden.kommune.no eller via servicetorget 56 38 20 00.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 26.06.2019
Fann du det du leita etter?