Kunngjering av vedteken detaljregulering for Ådnevikvarden

Kommunestyret vedtok i møte 19.06.2019, sak 038/19, detaljregulering for Ådnevikvarden, planID: 20140007.
 

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Dokument i saka

Vedtak
Plankart
Reguleringsføresegner
Planskildring
Illustrasjonsplan - Ådnevikvarden
Merknadar off.ettersyn

 

Eventuell klage

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 05. august 2019.

Klage kan rettast til Øygarden kommune på ein av desse måtane:
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Post: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

 

Plankart Ådnevikvarden - Klikk for stort biletePlankart Ådnevikvarden

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 26.06.2019
Fann du det du leita etter?