Kunngjering av vedteke planprogram for detaljregulering Hellesøy hamn II

Plan-ID: 20180002

Utval for drift og samfunnsutvikling vedtok i møte 14.05.2019, sak 055/19, planprogram for detaljregulering Hellesøy hamn II, plan-ID: 20180002.

Planprogrammet utarbeida etter plan- og bygningslova § 4-1 blir med dette kunngjort. 

Planprogrammet skal gjere greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og kva slags utgreiingar som det er høve for.

Planprogram og andre dokument i sak finn ein her

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 07.06.2019
Fann du det du leita etter?