Kunngjering av Northern lights detaljregulering mottak, mellomlagring og eksportanlegg av CO2

Kommunestyret i Øygarden kommune vedtok i møte 25.09.2019, sak 061/19, Northern Lights detaljregulering mottak, mellomlagring og eksportanlegg av CO2, planID: 20180001. Planen opnar for etablering av anlegg for karbonlagring. Reguleringsplanen er ei endring av gjeldande plan for Naturgassparken, planID 20150002.

Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Vedtaket og kunngjeringa gjeld for del av plan i Øygarden kommune.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

 

Dokument i saka

Plankart (PDF, 21 MB)
Føresegner (PDF, 233 kB)
Planskildring (PDF, 5 MB)
Saksframlegg
Rådmannen sitt notat til avgrensa høyring
Tiltakshavars notat til endringar i planforslag etter offentleg ettersyn 19.09.19
Illustrasjon omsynssoner
Merknader 14.08.19
Merknader kommentert 14.08.19
Merknader avgrensa høyring 18.09.19
ROS-analyse
Saksframlegg 1. gangs handsaming og vedtak om offentleg ettersyn
 

Eventuell klage

Eventuell klage kan rettast til Øygarden kommune.
Kommunen ser helst at skjemaet Elektronisk høyringsfråsegn vert nytta, men kan også sendast pr
e-post: postmottak@oygarden.kommune.no eller
Post:    Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong


Frist for å klage på vedtaket er sett til 25. oktober 2019.

Utsnitt av plankart 14.08.19. - Klikk for stort bileteUtsnitt av plankart 14.08.19.

 

 

 

 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 27.09.2019
Fann du det du leita etter?