Høyring/offentleg ettersyn - detaljregulering for Kvernhusvika akvakulturområde

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Kvernhusvika akvakulturområde, plan-ID: 20160005 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling 22.03.18, sak 026/18.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 18.03.2019
Fann du det du leita etter?