Detaljreguleringsplan - Storhaugen bustadområde

Plan ID 2014 0005 - Godkjend plan 

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 18.04.18, sak 19/18 å godkjenne detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde på Torsvik.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Følgjande vart godkjent:

Plankart datert 16.12.16, revidert 03.08.17
Føresegner sist revidert 11.10.17
Planskildring sist revidert 04.09.17

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9 påklagast. Jfr. kapittel VI i forvaltningslova.
Evt. klage må setjast fram skriftleg for Øygarden kommune innan 3 veker etter at melding om vedtaket er motteke.
Evt. krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket. Jfr. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.

Oversikt over saksdokumenta

Saksframlegg 1 (PDF, 414 kB)
Saksframlegg 2 (PDF, 359 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
Føresegner (PDF, 309 kB)
Plankart (PDF, 589 kB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Publisert av Silvia Haugland. Sist endra 18.03.2019
Fann du det du leita etter?