Har du ein idé og lyst til å starte eigen bedrift?

Meld deg på Nettbasert etablererprogram!

  

 Lurer du på korleis du skal gå fram når du startar eigen bedrift eller korleis du kan finne ut om du skal satse på ideen?
Gjennom ni nettbaserte samlingar får du svar på det - og meir.

Den første samlinga er 3. mai. Alle samlingane startar kl. 16 (varighet mellom 60-90 minutt).

Det er begrenset med antall plassar. Vi følgjer difor førstemann-til-mølla-prinsippet. Programmet er gratis.

 

Les meir og meld deg på her 

Kursinnhald: 

  • Introduksjon: Ein moderne entreprenørskapsmetode
  • Formål: Eigen motivasjon, verdiar og mål 
  • Ressursar som grunnlag for konkurransefortrinn
  • Forretningsidé, kjernekompetanse og kjernemarked
  • Forretningsmodell - økosystem og partnere, salgs- og prismodell m.m
  • Mål - korleis overføre strategi og forretningsmodell til dagleg utvikling?
  • Kva slags oppgåver er nødvendig å utføre for å oppnå måla dine?
  • Økonomi, inntjening, likviditet og finansiering
  • Presentasjoner og avslutning