Ledige stillingar

Ved å trykkje på knappen under finn du oversikt over ledige stillingar i Øygarden kommune.

Gå til søknadssskjema og liste over ledige stillingar

 Er det ikkje stillingar i oversikta er det fortida ikkje ledige stillingar.

Korleis søkja stilling

Informasjon og brukarrettleiing for tilsette og nye søkjarar:

Last ned informasjon og brukarrettleiing for å søkje jobb i Øygarden kommune (PDF, 926 kB).

Nye søkjarar

Nye søkjarar må registrere seg som ny søkjar.

Har du søkt tidlegare eller er tidlegare tilsett

Tidlegare søkjarar eller tidlegare tilsette må registrere seg som ny søkjar.

Tilsette i kommunen

  • Trykk på "Gå til liste over ledige stillinger"
  • Logg deg på med brukarnamn og passord (øvst til høgre på skjermen).
  • Har du ikkje gyldig brukarnamn og passord, vel "glemt brukernavn/passord" og føl instruksjonane Bruk kommunal e-postadresse viss du er fast tilsett
  • Under fana «Personalia» sjekkar du at om opplysningane er rette
  • Under fana «Kompetanse» legg du inn/oppdaterer du CV’en din
  • Trykk på fana «Hjem»
  • Vel stillinga du ønskjer å søkje på
  • Trykk "søk stilling" og føl instruksjonane

Spørsmål

Har du spørsmål vedr. utlyste stillingar, ta direkte kontakt med kontaktpersonene som er oppgitt i utlysningsannonsane.

Stillingar merka intern utlyst

Det er berre fast tilsette som kan søkja på internt utlyste stillingar.

Tilsette som ønskjer å sjå kva interne stillingar som til ei kvar tid er lyst ledig i Øygarden kommune, må logge seg på med eiga brukernamn og passord (enten via "Ledige stillingar" eller "Meg selv" som ein finn under lenka "For ansatte").

Meir informasjon

Treng du mer informasjon om søkjarprosessen, kan du ta kontakt med vårt personalkontor 56 38 53 27 og 56 38 53 28.

Publisert 27.03.2017
støttekontakt

Øygarden kommune v/pleie og omsorgstenesta har ledige oppdrag som støttekontakt for born, unge vaksne og eldre. Vi søkjer kvinner og menn i alle aldrar, og vil særleg oppfordra menn til å melde seg som støttekontakt.

Arbeidet som støttekontakt inneber å medverke til at personar med behov for bistand får ei trygg, aktiv og meiningsfull fritid.

Fann du det du leita etter?