Revisjon - Deloitte

Øygarden kommune har avtale med Deloitte AS om revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selkskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet.

Deloitte Bergen

 Telefon sentralbord  55 21 81 00
 Besøksadresse:  Damsgårdsveien 135
 Postadresse:  Postterminalen, Postboks 6013,
 Poststad:  5892 Bergen
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 03.01.2017
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)