Nyttige telefonar

For å kome i kontakt med ulike avdelingar i kommunen kan du ringe til Servicetorget, tlf. nr 56 38 20 00 eller sjå kontaktinformasjon.  

Snarvegar: Telefonar tenesteeiningane

Nyttige telefonnummer Her finn du dei mest etterspurte telefonnummer.
Nyttige telefonnummer
Avdelingar/kontorTelefonnummer
Frivilligsentralen/ Kultur56 38 54 14 / 986 55 190
Frivilligsentralen/ Kultur56 38 54 15 / 985 37 225
Heimetenesta56 38 23 00 / 56 38 23 94
Helsestasjonen56 38 54 57/ - 58/ -59/ - 61
Legesenteret56 38 21 10
Mattilsynet06040
NAV55 55 33 33
Politiet02800
Skatt Vest800 80 000
Ternholmsenteret56 38 51 50
Tannhelsetenesta56 33 40 40
Tednebakkane omsorgssenter56 38 23 00 / 56 38 23 94
Vaksenopplæringa56 38 26 18
Frisklivsentralen56 38 54 41/ 954 36 342

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 24.02.2014
Fann du det du leita etter?
Nyttige telefonar
Artikkel (1)