Administrativ organisering

Rådmann i Øygarden, Siri Fahlvik Pettersen (Fotograf John Kenneth Aase) - Klikk for stort bilete

Rådmann Siri Fahlvik Pettersen har den overordna leiinga av kommunen.  

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Kommunalsjefane har rådmannen sitt mynde, og har lineansvar for til saman 14 einingar. Rådmannen har lineansvar for kultur og stabsavdelinga (arkivservicetorg, personal, økonomi/lønskontor)
 

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart (PDF, 136 kB) eller dei enkelte tenesteområda.

Under kommunale planar og styringsdokument finn du mellom anna årsmeldingar for Øygarden kommune.

Rådmannsgruppa Her finn du kontaktinformasjon til Rådmannsgruppa
Rådmannsgruppa
Namn StillingE-postTelefon
Siri Fahlvik PettersenRådmannE-post5638 5400/992 16114
Åse VikAss rådmann - Helse, pleie- og omsorgE-post5638 5401/930 05178
Rune LandroKommunalsjef - Skule og barnehageE-post5638 5402/938 17044
Råmund SkjoldKommunalsjef - Tekniske tenesterE-post5638 5354/413 69187
Stabsleiarar Her finn du kontaktinformasjon til leiarar i og for staben.
Stabsleiarar
NamnStabE-postTelefon
Egil JohansenFagleiar økonomiE-post5638 5307
Christel Møvik-OlsenKulturleiarE-post5638 5415/986 37225
Grethe OenFagleiar IKTE-post5638 5304/982 96023
Birte YoungFagleiar arkivE-post5638 5331/ 952 46628
Ingunn TeigenFagleiar ServicetorgE-post5638 5410/ 979 78 782
Helene Cecilie MøgsterPersonalsjefE-post5638 5326
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 03.01.2016
Fann du det du leita etter?
Administrativ organisering

Siri Fahlvik Pettersen

Rådmann
E-post :