Smittevern i skoleskyssen

Nasjonale smittevernråd for skoleskyssen omtales i smittevernveilederne for skoler, og er noe annerledes enn de generelle reiserådene som gjelder for ordinære reisende og kollektivtrafikken generelt. Per i dag er skolehverdagen kategorisert til «gult nivå», noe som innebærer at skoleskyssen kan gjennomføres med tilnærmet fullt utnyttet kapasitet.

Klikk for stort bilete

Dette er retningslinjene fra smittevernveilederne som gjelder for transport og skoleskyss på gult nivå:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses. (NB: dersom skolen skal gjennomføre skoleturer bør egne busser bestilles)
  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

I tillegg skal ikke elever som er syke eller har sykdomssymptomer reise med skoleskyssen (gjelder både buss og tilrettelagt skoleskyss med drosje).

I smittevernrådene blir elevene rådet til å holde avstand til andre reisende (dvs. ikke skoleelever). Vi ser at dette kan være krevende å få til på enkelte bussavganger. Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Skyss oppfordrer voksne som ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner om å vike for skoleelever. Dette er et viktig signal som vi håper samfunnet rundt oss vil bidra til å slutte opp om.

Elevene oppfordres også til å unngå bruk av kollektivtransport der det er mulig. Vi er fremdeles avhengig av at elever som har andre reisealternativer (som gange eller sykkel) bruker disse. I tilfeller der det er lite kapasitet, bør elever med innvilget rett til skoleskyss (dvs. som har fått tildelt skolekort) prioriteres. I slike tilfeller oppfordres elever uten innvilget rett til skoleskyss til å reise til skolen på andre måter.
Vi ønsker dere lykke til med oppstarten av nytt skoleår, i denne krevende tiden vi er inne i.


Mvh Skoleskyss
Skyss/Kringom | Tel. 55 55 90 70 | e-post: skoleskyss@skyss.no | skyss.no/skoleskyss