Politiet gjennomførte trafikk-kontroll ved Knappskog skule

Onsdag morgon vart det gjennomført ein trafikk-kontroll ved Knappskog skule. Politiet var til stades for å rettleie foreldre om korleis dei bør ferdast i område for at skuleborna skal oppleve skulevegen som trygg. 

Klikk for stort bilete

Kontrollen i dag er del av ein større haldningskampanje der FAU og skule arbeidar saman med føremål om å betre trafikktryggleiken for skuleborna på Knappskog skule. Kommunen har nyleg merka vegbana slik at det no blir meir synleg kor dei mjuke trafikantane skal gå til skulen.

Klikk for stort bilete
Rektor og Fau-leiar var til stades for å hjelpe elevane med å velje riktig gangbane til skulen, noko dei har øvd på saman med lærarane. I samband med kampanjen er det laga ein teiknekonkurranse om bruk av refleks, og skulen har sett trafikktryggleik på dagsorden i undervisninga. Fau har kjøpt inn refleks til elevane som dei vert oppfordra til å bruke no i mørketida.

Tekst: Odd Erik Kjeldstad, rektor