Oppdatert informasjon - Skule som normalt fredag 04.06.21

Det er bestemt at skulane i dei berørte områda skal forsøke å halda open som normalt i morgon. Men dersom situasjonen endrer seg, eller det er tilhøve som gjer at skulen ikkje kan halda open så vil det kome ut informasjon i morgon tidleg på SMS mellom kl 0630-0700 om at skulen blir stengt. Tilhøve som til dømes røyk, straumtilførsel eller om det er kontroll på brannen, vil vere av betydning for ei eventuell stenging. Mvh Rektor