Informasjon til foreldre og føresette om elevundersøkinga

I haust skal elevar på 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Elevundersøkinga er ei obligatorisk undersøking om læring og trivsel, og som vil gi lærarar og skuleleiing viktig informasjon om korleis elevane har det på skulen. Kontaktlærar vil gi nærare informasjon om tidspunkt for gjennomføring på det aktuelle trinnet.

Ill. Pixabay

Om undersøkinga