I haust skal 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Informasjon om elevundersøkinga finn de på nettsida til Udir. Ytterlegare informasjon om tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt av kontaktlærar.

Vi må dessverre avlysa dei tradisjonelle julefestane våre i år.

No er allereie første etappe av skuleåret gjennomført og elevane skal ha haustferie. Koronasituasjonen har gjort skulekvardagen litt annleis i år, sjølv om vi forsøker å gjere dagane så normal som mogeleg. 

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møta på skulen, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan koma tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.

På nettsida til Regjeringen finn du kortversjon av det du treng å vite som føresett i forbindelse med koronasituasjonen.

 

I perioden 31. august til 25. september skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Du kan lese meir om dei nasjonale prøvene på nettsida til Utdanningsdirektoratet.

Det er vanleg at barn og unge opplever engstelse i ulike situasjonar og i periodar. Ofte er dette naturleg utviklingsangst, som varer i ein periode før den slepp taket. For nokon blir dette likevel vedvarande plager som får følger for dagleg fungering i familien, på skulen og/eller på fritida.

I samband med «Friluftslivets uke 2020» inviterer Øygarden kommune innbyggjarane til tur med meining der deltakarane ryddar avfall langs strendene og i skjergarden vår.

Nå er det klart for bestilling av skulemjølk for inneverande skuleår.