Vedtekter for SFO

Vedtekter for SFO i Øygarden kommune gjeldande frå 01.08.2020. Vedteke av kommunestyret 20.02.2020.