Leksehjelp

Her finn du informasjon om leksehjelp for skuleåret 2020-2021.

Klikk for stort bilete

  • Vi har i samarbeid med FAU, SU/SMU og elevrådet valgt å legge tilbud om leksehjelp til elever på 5. – 7. trinn.
  • Leksehjelp er et frivillig tilbud, og de av elevene som ønsker å være med må meldes på av foreldre/foresatte. Vi må også ha skriftlig avmelding om noen ønsker å slutte før året er omme.
  • Elevene har selv ansvar for å komme til leksehjelp. De blir ikke etterlyst.
  • Dersom elevene ikke har lekser eller er ferdig med leksene, blir de sendt hjem.
  • Skriftlig påmelding/avmelding sendes til: liv.pihlstrom@oygarden.kommune.no
  • Påmelding må inneholde navn og klassetrinn på eleven.

Leksehjelptilbod

  • 5. trinn: mandag og onsdag en time umiddelbart etter skoleslutt.
  • 6. trinn: tirsdag og torsdag en time umiddelbart etter skoleslutt.
  • 7. trinn: mandag og onsdag en time umiddelbart etter skoleslutt.

Lekser er viktig!

Det er fremdeles de foresatte sitt ansvar å følge opp at leksene blir gjort, selv om elevene får leksehjelp på skolen. Lekser er øvingsoppgaver der elevene får trening på det lærestoffet som er gjennomgått i timene. Leksene gir foreldrene en viktig pekepinn på hva elevene arbeider med på skolen. Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte om å følge med og vise interesse for elevenes lekser. Forskning viser at foreldre/foresatte sitt engasjement i elevenes skolearbeid har stor innvirkning på elevenes læring.

Gå inn på  www.udir.no for mer informasjon.


Med vennlig hilsen
Siri Håland, rektor